Lična priča: Muhamed Redžić, Cazin

Muhamed Redžić govori o kulturnoj sceni u Cazinu i važnosti Doma kulture za taj grad.