Lična priča: Džehva Havić Alagić, Bihać

Džehva Havić Alagić govori o Domu kulture u Bihaću i njegovim aktivnostima nekada i sada.