Ugovor Dom Skenderija i Obala Art Centar 1997 089-090

Zapisnik o primopredaji Doma kulture Skenderija OBALA ART Centru, 19.mart 1997., te Ugovor između OBALA ART Centra Sarajevo i JU „Centar za kulturu Sarajevo“, 20.mart 1997.

Ugovor Obala Art Centar i Dom kulture Skenderija, 1997

(Tagovi: Dom kulture Skenderija, Trasa, Izet Džirlo, Dževad Kamber, Rešad Hadžibajrić, Izet Selmanović, Rasim Suljević, Dževad Mujan, Hajrudin Ajkunić, Almir Palata, Amer Bećirbegović,  Miro Purivatra,  ugovor, predaja prostora, zakup, zapisnik, primopredaja, Galerija Paleta)