FOTO Hrasnica ND 069

Dio kolektiva Doma kulture Hrasnica, iz lične arhive Safeta Avdića, ND; autor: ANON

Kolektiv Doma Hrasnica, iz arhiva Safeta Avdića, ND

(Tagovi: Dom kulture Hrasnica, kolektiv, fotografija, Safet Avdić, Sarajevo)

Dom kulture