FOTO Hrasnica ND 068

Dio kolektiva Doma kulture Hrasnica, iz lične arhive Safeta Avdića, ND; autor: ANON

Kolektiv Doma Hrasnica, iz arhiva Safeta Avdića, ND

 

(Tagovi: Dom kulture Hrasnica, kolektiv, fotografija, Safet Avdić Sarajevo)

Dom kulture