DOKUMENTI ROGATICA 1946 001-002

R 13

R_D_1946_001

Izgradnja Doma kulture u Rogatici. Odobrenje kredita. Sarajevo, 9. novembar 1946. godine (dom kulture, rogatica, odobrenje kredita, sarajevo)

R 014

R_D_1946_002

Izgradnja Doma kulture u Rogatici. Odobrenje kredita. Sarajevo, 9. novembar 1946. godine (dom kulture, rogatica, odobrenje kredita, sarajevo)