Dokument Sarajevo 1951 001- 003

Izvještaj Ministarstva za nauku i kulturu NR BiH o radu muzičkih tečajeva po domovima kulture trećeg i četvrtog rejona u Sarajevu. Izvještaj je od 22.februara 1951. godine, i kao takav, najstariji je dokument u Arhivu BiH u kojem se spominju domovi kulture u Sarajevu.

Domovi u Sarajevu, Arhiv BiH

(Sarajevo, dom kulture, upravnik, Ministarstvo za nauku i kulturu NR BiH, Arhiv BiH)

Dom kulture